2014/15 UEFA Pre-Season Preparatory Course for Top Referees

 

UEFA`s dommersjef Pierluigi Collina har innkalt alle dommere fra UEFA-kategoriene "elite" og "first" til samling i Sveits. Samlingen starter i dag 13. august og hjemreise er fredag.

 

På agendaen står følgende:

* Fysiske tester
* Fagsekvenser
* Medisinke kontroller
* Regeltester på video
* Gruppearbeid
* Tekniske sekvenser