Julehilsen fra Norsk Fotballdommerforening

 

Kjære dommervenner,

 

Vi har lagt bak oss et år med gode prestasjoner og kan
fortjent nyte en litt roligere periode frem til oppkjøringen
begynner på ny-året. Hva gjelder 2014 sett med
NFDF-øyne, har det vært et godt år med solid
drift og gjennomslag for mange av våre synspunkter ovenfor
samarbeidspartnerne.

 

En av de viktigste bytter rolle, NFDF takket Rune behørig
for langt og godt samarbeid i Danmark og vi syntes en gave i form
av reisegavekort på 10.000 kr var vel fortjent. Vi har
også ønsket Terje til lykke med ansettelsen, og
ovenfor han og NFF, utrykt at vi ser frem til fruktbart
samarbeid.

 

Av ting styret vil jobbe med i 2015 kan kort nevnes
oppvarmingsområde for dommerne og 4. dommers rolle på
kampmøtet. Vi ser også frem til samarbeid med NIKE,
hva gjelder utstyr, i sesongene fremover.

 

NFDF har en super nettside som har mange treff og er kilde til
informasjon om dommer-saker for veldig mange. Styret oppfordrer
sterkt medlemmene om å komme med innspill til saker.

 

Fotballskoene får hvile en liten stund nå og kan med
god samvittighet byttes ut med løpesko, sågar
også med fest-sko under høytiden som nærmer
seg!

 

På vegne av styret vil jeg takke for tilliten som ble vist
oss under årsmøtet og vi ønsker dere alle en
fredfull jul og et fremgangsrikt nytt år!

 

Sportslig hilsen
Ken Henry Johnsen
Styreleder