Fagsamling for dommere i Toppserien

 

På programmet står følgende:

 

FREDAG 23.01.2015

* Åpning / hensikt v/ dommerseksjonen Terje Hauge og Geir
Åge Holen
* Nytt fra dommerseksjonen v/ dommersjef Terje Hauge
* Kampfiksing v/ dommersjef Terje Hauge
* Toppserietrenernes forventninger til Toppseriedommerne v/
Gøril Kringen
* Regelnytt / retningslinjer v/ Vibeke Larsen og Nina Hedlund
* Aktives time med DK v/ Vibeke Larsen, Bente Skogvang og Geir
Åge Holen

 

LØRDAG 24.01.2015

* Fagsekvens samhandling / offside v/ Geir Åge Holen og
Vibeke Larsen-
* DOGSO / SPA v/ Nina Hedlund og Rune Pedersen
* Fysisk trening
* Oppsummering