Gjennomgang av regelnytt og retningslinjer for klubbene

 

Se video fra sekvensen med Molde her:


http://www.moldefk.no/latest-news/article/1hl8kfwo1z2jj1rw4xydf075p2/title/dommer-treff-for-molde-spillerne