President Yngve Hallèn hyllet Svein Oddvar Moen

 

Forbundstinget 2015 avholdes lørdag 7. – søndag 8.
mars 2015 på Ullevål Stadion.

Norsk Fotballdommerforening (NFDF) er representert med
styreleder Ken Henry Johnsen og tingets første dag er
nå over.

Tinget startet med hilsninger fra gjester som statssekretær i
Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag, president i
Norges Idettsforbund Børre Rognlien,
kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping Tonje Sagstuen og
styremedlem i UEFA Karen Espelund.

 

Etter dette åpnet formelt fotballpresident Yngve
Hallèn tinget. Presidenten holdt en flott åpningstale
hvor han blant annet benyttet anledningen til å hylle Svein
Oddvar Moen og hans team for fantastiske dommerprestasjoner.

 

– Vi merker oss med glede at fotballpresidenten nevnte dommerne
generelt og Svein Oddvar Moen, Marte Sørø og
Henrikke Nervik spesielt i sin åpningstale til tinget, sier
styreleder i NFDF Ken Henry Johnsen til nfdf.no.

 

NFDF er meget tilfreds med at presidenten dro frem dommersaken
som flere av viktige saker under sin åpningstale.

 

– At presidenten nevnte dommersaken spesielt og oppfordret
tinget til til sammen og skape ytterligere løft på
dommersiden hva gjelder rekruttering igjennom NFF kvalitetsklubb er
selvsagt noe NFDF støtter helhjertet, sier Johnsen.

 

NFF`s dommersjef Terje Hauge var også naturligvis tilstede
på tinget. Han er også meget glad for at presidenten
nevnte dommersaken i sin åpningstale.

 

– Presidenten fremhevet flere dommere i sin tingtale. Dette er
meget bra og inspirerer videre til arbeid i NFFs dommerseksjon,
sier Hauge.

 

På bildet ser dere generalsekretær i Norges
Fotballforbund Kjetil P. Siem, styreleder i Norsk
Fotballdommerforening Ken Henry Johnsen og fotballpresident Yngve
Hallèn.

 

nfdf.no følger Forbundstinget 2015.