Samling for alle DK-ledere krets og dommerkonsulenter

 

PROGRAM:

 

Fredag 24. april kl. 1100 – 1700

 

 

1030-1100

Kaffe / mingling

Alle

 

1100-1115

Velkommen / Presentasjon

Terje Hauge

NFF`s dommersjef

 

1115

Innspill fra kretsene (administrativt)

Terje Hauge

NFF`s dommersjef

 

1130

NFF Rutiner

–        
Dommeroppnevnelser i toppfotball

–         Bruk av
FIKS

Geir Åge Holen

NFF`s fagkonsulent dommere

 

1200

NFF`s merkevareprosjekt

–         Felles
begreper og felles forståelse

–         Mål
2016; Felles dommerbegreper

Svein-Erik Edvartsen

Prosjektleder NFF`s generalsekretariat

 

1230

NFF Dommerskole trinn # 2

–         Norway Cup
2015 inkl. forkurs dommere

–         Dommercoacher
(DUK)

Terje Hauge

NFF`s dommersjef & Svein-Erik Edvartsen

Prosjektleder NFF`s generalsekretariat

 

1315

Lunsj

Alle

 

1400-1500

Norsk Test – Evaluering med konsulentene

Norsk Test

 

1500-1530

Mat/ Drikke

 

 

 

 

1530

Velkommen/ Presentasjon

Jan Olav Knutsen
Medlem NFF`s dommerkomite

 

1545

NFF Dommerseksjonen

–         Fordeling av
arbeidsoppgaver

Terje Hauge

NFF`s dommersjef

 

1600

Norsk Test – veien videre

Terje Hauge

NFF`s dommersjef

 

1630

Dommere med annen etnisk opprinnelse &
Handshake for Peace / Fair Play – veien videre

Svein-Erik Edvartsen

Prosjektleder NFF`s generalsekretariat

 

1700

Avslutning for dommerkonsulentene

Dommerkonsulentene

 

1715

4 kretser presenterer «Best case fra forrige HP»

 

 

1800-1845

Gruppediskusjoner

Gruppeledere

 

1845-1930

Presentasjon av gruppediskusjoner

Gruppeledere

 

2000

                                          
Fellesmiddag

 

 

Lørdag 25. april kl. 0900 –
1400

 

0900-0930

Innledning

–         Oppsummering
etter gruppediskusjoner

–         Handlingsplan
2016-2019

Jan Olav Knutsen
Medlem NFF`s dommerkomite

 

0930

Innspill fra kretsene (politisk)

Jan Olav Knutsen
Medlem NFF`s dommerkomite

 

1030-1100

Gruppearbeid

–         Fremtidige
prioriteringer / satsingsområder kommende handlingsplan

Jan Olav Knutsen
Medlem NFF`s dommerkomite

 

1115

Oppsummering gruppearbeid om handlingsplan

Terje Hauge

NFF`s dommersjef / alle

 

1200-1300

Åpent forum / innlegg / debatt

Alle

 

1300-1400

Lunsj  / hjemreise

Alle

 

 

  DELTAKERLISTE:

 

Knut Westly DK Oslo
Jørn Thomas Smedsrud Dommerkonsulent

Oslo

 

 

Steinar Holvik DK Sogn og Fjordane
Yngve Håkonsen Dommerkonsulent

Sogn og Fjordane

 

Erik Bekkevold DK Indre Østland
Tom Harald Hagen Dommerkonsulent

Indre Østland

 

Arne Flemmen DK Nordmøre og Romsdal
Andreas T. Hansen Dommerkonsulent

Nordmøre og Romsdal

 

Ole H. Johannessen DK Østfold
Runar Tønnessen Dommerkonsulent

Østfold

 

Tore Kristian Nybø DK Rogaland
Svein Gunnar Hermansen Dommerkonsulent

Rogaland

 

Bengt Are Pettersen DK Hålogaland
Inger Elvevoll Dommerkonsulent

Hålogaland

 

Mats Nesmann DK Agder
Jan Næss Dommerkonsulent

Agder

 

Karl- Anton Langbakk DK Nordland
Kjell Nikolaisen  Dommerkonsulent

Nordland

 

Tom Jørgensen DK Vestfold
Håkon Bondal Dommerkonsulent

Vestfold

 

Jarle Marthinsen DK Finnmark
Helmer Birkely Dommerkonsulent

Finnmark

 

Erik Berghøi DK Akershus
Trond Ivar Døvle Dommerkonsulent

Akershus

 

Øyvind Kringstad DK Sunnmøre
Jonas Pedersen Dommerkonsulent Sunnmøre
Øystein Ytterland Ny dommerkonsulent

Sunnmøre

 

Trond Johannessen DK Hordaland
Eli Haugen Dommerkonsulent

Hordaland

 

Geir Forsberg DK Buskerud
Erik Nielsen Dommerkonsulent

Buskerud

 

Ole Kamben DK Telemark
Ole Einar Marthinsen Dommerkonsulent

Telemark

 

Anniken Haugen DK Troms
Roald Johansen Dommerkonsulent

Troms

 

Thorbjørn Aas DK Trøndelag
Kjell Alseth Dommerkonsulent

Trøndelag

 

Jan Olav Knutsen DK-medlem NFF
Terje Hauge Dommersjef NFF
Geir Åge Holen Faglonsulent dommere NFF
Svein-Erik Edvartsen Prosjektleder generalsekretariatet NFF