Unge dommere skal tas imot på en god måte og respekteres for den jobben de gjør

 

Styreleder i NFDF, FIFA-dommer Ken Henry Johnsen, er meget klar
på at slik ikke skal forekomme. Det påligger alle
aktører, og med det mener jeg også helt klart
foreldrene, å gå foran som gode eksempler for unge
spillere slik at disse lærer Fair Play fra ung alder av.
 Dette innebærer også at man må vise normal
folkeskikk også ovenfor dommerne.  

 

Særs viktig er det at unge dommere i begynnelsen av sin
karriere føler at de er en naturlig del av fotballfamilien
og møtes på stadion på lik linje med
motstanderlaget, blir ønsket velkommen og vist til sin
garderobe og at engasjementet holdes innenfor rimelighetens grenser
under selve kampen.  

 

Skal man klare å rekruttere og beholde dommere i ung alder
for å på sikt forme neste generasjons toppdommere,
 må dette tas tak i ute i klubbene –  det er
tross alt klubbene selv som tjener på at dommerne har gode
rammevilkår for å kunne prestere best mulig sier
Johnsen.

 

Vi vet at dette ikke gjelder på langt nær alle
trenere eller foreldre, men dessverre er en slik hendelse en for
mye og vi kjenner til unge dommere som har bestemt seg for å
slutte på grunn av enkelthendelser – det er ikke akseptabelt
for fotballen, avslutter han. 

 

 

 


Les saken på TV2.no her