Tom Harald Grønevik på UEFA-samling for assistendommere

Tom Harald Grønevik deltar på UEFA sitt
assistendommerkurs i Athen.

 

På programmet står blant annet
følgende:

* Tre fysiske tester
* Vektkontroll
* Måling fettprosent
* Fagsekvenser
* Praktisk trening
* Videoanalyser