David Elleray bidrar stort på toppdommernes treningsleir på La Manga

David Elleray, medlem i UEFAs dommerkomite og leder av
dommerkomiteen i England, bidrar med sin ekspertise på La
Manga.

 

Elleray er tilstede på toppdommernes
sesongoppkjøring.  Søndag holdt han et flott
innlegg hvor tema var å beskytte spillerne gjennom å
forebygge, avdekke og bestraffe farlige taklinger.  Han
understreket viktigheten av at dommerne er forberedt på
når, hvor på banen og i hvilke situasjoner slike
taklinger oftest skjer, samt viktigheten av en konsekvent og
strengt håndheving av spillereglene i slike situasjoner for
å ivareta spillernes sikkerhet.

 

– "Elleray sine innlegg er faglig meget givende og inspirerende
og gir oss en meget god inngang til sesongen 2016" sier
FIFA-dommer Ola Hobber Nilsen til nfdf.no.

 

Elleray fortsatte med innlegg mandag, hvor overskriften var
usportslig opptreden og temaer som ble berørt var hvordan
forebygge og håndtere situasjoner som utfordrer Fair
Play-prinsippene og hvordan dommerne skal beskytte spillets
integritet.