Eide og Folstad dømte U23 og U19 på La Manga

FIFA-dommer Cathrine Eide hadde med seg FIFA-assistentene
Ann-Marie Sjøvika og Linda Andresen på Women Under
23.

 

Toppseriedommer Marit Buhaug Folstad hadde med seg
FIFA-assistent Elisabeth Thoresen og Toppserieassistentene Sonia
Khan og Malin Øiseth på Women Under 19.

 

Det var på begge turneringene dommere fra andre nasjoner.
Følgende nasjoner var representert: Norge, Island, Sverige,
Finland, Skotland og Frankrike.

 

Oppsettet for våre dommere så slik ut:

 

U23

 

02.03.16         
Sweden – USA
          
Cathrine Eide, Ann-Marie Sjøvika og Linda Andresen

 

04.03.16         
USA –
England            
Cathrine Eide, Ann-Marie Sjøvika og Linda Andresen

 

06.03.16         
Germany – Japan        Cathrine Eide,
Ann-Marie Sjøvika og Linda Andresen

 

U19

 

03.03.16         
Netherlands – England
          Marit Buhaug
Folstad, Elisabeth Thoresen og Malin Øiseth

 

05.03.16         
Denmark –
Netherlands        Marit Buhaug
Folstad, Elisabeth Thoresen og Sonia Kahn

 

07.03.16         
Sweden –
France                   
Marit Buhaug Folstad, Sonia Kahn og Malin Øiseth

 

07.03.16         
England – Denmark
             
Briet Bragadottir, Runa Stefansdottir og Elisabeth Thoresen

 

I etterkant av kampene var det gjennomgang med videoklipp, som
gir dommerne en fin mulighet for videreutvikling.

 

Dommercoacher var: Vibeké Larsen, Monica Larsen fra Norge
og Ingrid Jonsson fra Sverige.