Nordisk mesterskap Færøyene

img_12528757999492715424461.jpeg

Foregående uke har to av foreningens medlemmer deltatt på nordisk mesterskap U17 på Færøyene.

 

De nordiske landene arrangerer årlig turnering for målgruppen U17. Dette avvikles ved rullering internt blant nasjonene. Årets turnering var lagt til Færøyene. Deltagende nasjoner var Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøyene – samt Kina og Nord Irland invitert som gjester.

I likhet med de representative landslag, sender også nasjonene egne dommere. Under årets turnering representerte Christer Jørgensen og Usman Aslam NFF. I løpet av oppholdet har dem vært delaktig i fire kamper.

img_12274590514424404802842.jpeg

”Oppholdet har vært lærerikt, erfaringer utvekslet og ikke minst; vi har hatt det hyggelig med våre nordiske kollegaer. Påfølgende dag etter hver runde har vi hatt evaluering med videoklipp, samt faglig diskusjon rundt aktuelle situasjoner. Mellom kampene har det i tillegg blitt organisert treningsøkter, med fokus på restitusjon- og forebyggende trening. Oppholdet har gitt oss et lite innblikk i hva eksterne forventer av dommere i internasjonal kontekst”, sier Usman Aslam til TDF.

Utenom det faglige har også det sosiale vært sentralt. I løpet av uken ble det arrangert fellesmiddager, samt en guidet tur til Vestmanna Birdcliffs. Dette innebærte en seiltur langs kysten og dens flotte natur.

img_11633611012879866032529-4032183807-1534105833237.jpeg