Siste samling før seriestart gjennomført

I helgen var toppdommerne på herre og damesiden samlet på Thon Hotel Storo for å gjøre de siste forberedelsene inn mot seriestart.

Etter at DK-leder Arnor Dingen hadde ønsket alle velkommen dro Eliteseriegruppen til Bærum Idrettspark for å gjennomføre den obligatoriske testen alle må gjennom før seriestart.

Med litt ulike tester ble dommere og assistenter delt inn i ulike grupper med litt forskjellige starttidspunkt. Toppseriedommerne gjennomførte derfor noen fagsekvenser og en bedre lunsj før de dro til Bærum Idrettspark.
Fysisk coach Gitte Madsen-Kaarød var ansvarlig for gjennomføringen og gjorde som vanlig en utmerket jobb.

Idrettspsykolog

Peder Lysholm Daviknes skal gjennom sesongen være en del av apparatet rundt toppdommerne og bidra med sin kompetanse som idrettspsykolog. Under helgens samling var det flere sekvenser med fokus på det mentale hvor man var innom temaer som gjaldt både før, under og etter kamp. Et spennende område som vil gi dommerne nye verktøy for å håndtere ulike situasjoner samt viktig og god bevistgjøring av ulike momenter.

Faglige sekvenser

Som vanlig ble det brukt mye tid til å se på bilder, diskutere situasjoner og konkludere for å være best mulig forberedt på det som venter i sesongen som kommer og for å ha en mest mulig lik tilnærming til de ulike situasjonene som kommer.

Det ble også satt av tid til å gjennomgå de regelendringene som er kommet og som blir gjeldende fra seriestart.

En vellykket samling ble avsluttet med praktisk informasjon og dommerne er nå godt rustet for å ta fatt på en ny sesong.

Vi gleder oss!