Toppdommerne forbereder seg på kommende internasjonale sesong

Denne helgen var Norges FIFA-dommere og Eliteseriedommere samlet på Ullevål for den årlige sommersamlingen før den internasjonale sesongen starter igjen.

27. og 28. juni samlet NFF sine toppdommere til samling på Ullevål. Hovedformålet med en samling i juni er å evaluere vårsesongen, både nasjonalt og internasjonalt. Videre ble de nye reglene i Laws of the Game gjennomgått, både teoretisk og med analyse av videoklipp.

På samlingen måtte dommerne gjennomføre fitness check, for å vise at de opprettholder den fysiske formen gjennom sommerhalvåret. Hoveddommerne løp yoyo-test, mens assistentdommerne løper en tilsvarende test som er tilpasset deres sideveisbevegelser i kamp (Ariet).

Nytt av året er at Peder Lysholm Daviknes, idrettspsykolog, er med på laget. Peder har vært fast innslag på samlingene i 2019, og jobber med toppdommerne både på individ- og gruppenivå.

I helgen holdt han foredrag om å tenke positivt og offensivt. For det å være en toppdommer betyr ikke bare at man må anerkjenne feil og gjøre forbedringer. En toppdommer må også tenke positivt om egne ferdigheter, og ha stort fokus på å utvikle disse. Videre må dommerne tørre å dømme det de ser. Innlegget var veldig lærerikt, og TDF er positive til at Peder involveres i toppdommergjerningen.

Til slutt vil TDF benytte anledningen til å ønske en god sommer!